Társaságunk állandó és eseti megbízások keretében végzi a könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaságok beszámolójának hitelesítését. A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtjuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat célja az önkormányzatoknál (is), annak megállapítása, hogy a költségvetési évről készített költségvetési beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó (249/2000. /XII. 24./) Korm. rendelet szerint készült-e, valamint, hogy megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről és a gazdálkodás eredményéről (a költségvetés teljesítéséről).
Ennek megfelelően társaságunk elvégzi a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálatát, valamint a pénzügyi helyzet elemzését, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.