Társaságunk a gazdasági társaságok, költségvetési szervek, egyéb szervezetek által pályázat, megállapodás vagy szerződés alapján jutatott támogatások ellenőrzését nagy szakmai gyakorlattal és átfogóan végzi. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapdokumentumban foglalt nyilvántartási kötelezettségek betartásának, illetve a nyilvántartások alapbizonylatokkal való alátámasztottságának ellenőrzésére. Továbbá vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint az egyéb vonatkozó feltételek és rendelkezéseknek való megfelelést.